ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  بسیار خب

  مقالات

    دسته های مقاله

  6 مقاله آموزش ها

  آموزش ها و تمرین های فوری و ضروری :

  پیش نیاز ها !

  جملات تاکیدی روزانه !

  جواب به پرسش ها : قانون جذب ،کائنات،مدار و فرکانس ،انرژی،کوانتوم، و …

  جواب به پرسش ها : نظر قرآن و دین و قانون جذب ،ثروت ،شادی،لذات زندگی دنیوی و…

  سبک زندگی(Lifestyle) انسان های موفق جهان چگونه بوده است ؟

  8 مقاله خلاصه دوره چهل قدم

  امتیازات شرکت در دوره چهل قدم !

  پرداخت بهاء!

  تفاوت این دوره با سایر دوره ها چیست ؟

  درسی از استاد !

  دوره چهل قدم برای چه کسانی طراحی شده است؟

  ماموریت دوره چهل قدم چه می باشد؟

  منشور اخلاقی دوره چهل قدم !

  نکات مهم و کلیدی دوره چهل قدم !

  1 مقاله درآمد و ثروت

  در آمد و همکاری در فروش با انصاف نت و دوره چهل قدم !

  1 مقاله شکرگزاری

  شکرگزاری

  1 مقاله فرم ها

  فرم های شرح حال و وضعیت کنونی روحی و روانی و سلامت و ثروت و در آمد و عزت نفس !