ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  بسیار خب
    پرینت

  ماموریت دوره چهل قدم چه می باشد؟

  ماموریت دوره چهل قدم چه می باشد؟

  1-باز طراحی و اولویت دادن به قوانین فراموش شده جامعه و زندگی کنونی مان.

  الف)شکر گزاری

  ب)شادی

  ج)ثروت

  2-طرح سوالاتی که بیان آنها تا حالا مرسوم نبوده و به یک صورتی خود سانسوری در مورد آنها وجود داشته است ،اما هیچگونه مشکل و دستور دینی و عرفی و شرعی

  در عدم بیان آنها وجود نداشته و ندارد و جوابگویی به این سوالات. مثل نظر و دیدگاه خدا و دین و قرآن وائمه را جع به شادی و ثروت و لذت بردن از زیبائیها و نعمت های

  خداوند . اینکه آیا دین با شادی و ثروت و قوانین جذب تضاد دارد و از این جور مباحث.(حزن در قرآن)

  3-بررسی کامل و مفصل باورهای مخرب و نادرست ما در باره شادی و ثروت .

  4- چرا برای برخی فقر مقدس است؟فقر مقدس از کجا نشات می گیرد؟

  5-چرا با آن که در آیات و روایات و سخنان بزرگان و اندیشمندان ما بسیار به شکر گزاری و سپاسگزاری سفارش شده است اما این امر و قانون مقدس و سرنوشت ساز و

  هستی بخش در جامعه بسیار بسیار کم رنگ و گاها به دست فراموشی سپرده شده است؟

  6- چرا درجامعه ما از مواجهه بین حزن و شادی ،همیشه حزن پیروز است؟

  7-چرا اینقدر باورهای مخرب و نادرست راجع به ثروت وجود دارد؟

  8-آیا کسب و جذب موفقیت و ثروت علم است؟دانش است که باید برای آن تعلیم و آموزش ببینیم؟

  9-بررسی همه قوانین کیهانی و دستوراتی که از آنها به عنوان قوانین آفرینش يا قوانین کائنات یاد می شود که به مانند قوانین فیزیک(کوانتوم-اینرسی-انرژی-نسبیت خاص

  و عام-گرانش و …)در جهان وجود دارند اما ما کتر با آنها آشنا هستیم و یا بهتر است بگوئیم کمتر به ما آموزش داده اند.مثل قانون جذب-قانون تکامل-قانون شکر گزاری-

  قانون قانون حس و حال خوب مساوی اتفاقات خوب ،قانون ارتعاش،قانون باور،قانون تمرکز و قانون انتظارات و..سایر قوانین

  10- جدایی از احساس گناه که همیشه همراه ما بوده است و باعث تخریب و لطمه خوردن عزت نفس ما می شود.

  11-  ثابت می کنیم که می شود همه نعمت ها را با هم داشت.هم ثروتمند باشیم و هم تندرست و هم مومن و هم خوشبخت و …

  12-خواهیم گفت همه به یک اندازه به نعمت های خداوند دسترسی دارند.همه پتانسیل تبدیل شدن به جف بروس و وارن بافت و  ایلان ماسک را دارند اما …هدایت-تعلیم-مهارت

  و…

  1-لینک ورود به قدم اول بصورت رایگان با توضیحات کامل و مفصل دوره چهل قدم !

  2-لینک ورود به قدم دوم با 70% تخفیف برای 1000نفر اول که زودتر ثبت نام کنند!