ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  بسیار خب
    پرینت

  آموزش ها

  آموزش ها و تمرین های فوری و ضروری : آموزش ها و تمرین های فوری و ضروری  : شامل 24 اصل آموزش و تمرین فوق العاده تاثیر گذار که حتی یک لحظه را برای آموزش و فراگیری و تمرین و تکرار آنها را نباید از دست داد .این تمرینات چکیده ،عصاره و خلاصه همه کتاب ها_ دستورالعملها- تاکیدها-آموزش ها -تمرین های اساتید جهانی بحث...

  پیش نیاز ها ! پیش نیاز ها !  دوره چهل قدم به پیش نیاز های فراوانی احتیاج دارد که مطمئن هستیم شما آن پیش نیازها را پاس نکرده اید وگرنه اینجا نبودید. ما طی120 روز این پیش نیاز ها را با شما کار خواهیم کرد و پس از آن با قدرت و آمادگی کامل وارد دوره اصلی چهل قدم...

  جملات تاکیدی روزانه ! جملات تاکیدی روزانه !   باور چیست؟  باور فکر یا ایده ای است که بارها و بارها تکرار شده تا در نهایت از فیلترضمیر خود آگاه عبور کند و بر ضمیر ناخودآگاه نشسته و در آن حک شود.باورهای ما با تکرار کردن نهادینه می‌شوند و یکی از روشهای تکرار جملات تاکیدی میباشد اگر شما خودتان...

  جواب به پرسش ها : قانون جذب ،کائنات،مدار و فرکانس ،انرژی،کوانتوم، و … جواب به پرسش ها : قانون جذب ،کائنات،مدار و فرکانس ،انرژی،کوانتوم، و …   تا صحبت از قانون  جذب یا کائنات و مدار و فرکانس می شود صدای بعضی ها در می آید که ای وای دین از دست رفت ،ایمان وخدا و اعتقادات از دست رفت .ما کاری به بعضی افراد خاص نداریم که...

  جواب به پرسش ها : نظر قرآن و دین و قانون جذب ،ثروت ،شادی،لذات زندگی دنیوی و… جواب به پرسش ها : نظر قرآن و دین و قانون جذب ،ثروت ،شادی،لذات زندگی دنیوی و…   عمده اشکالاتی که بعضی افراد به دین می گیرند و برای آنها شبهه ایجاد کرده است که البته تا حدودی هم حق دارند (چون به عملکرد معلمین ،روحانیون،علما و مسئولین نگاه می کنند)که دین با ثروت وشادی...

  سبک زندگی(Lifestyle) انسان های موفق جهان چگونه بوده است ؟ سبک زندگی(Lifestyle) انسان های موفق جهان چگونه بوده است ؟     سبک زندگی(Lifestyle) انسان های موفق جهان چگونه بوده است ؟   سبک زندگی(Lifestyle) : سبک زندگی را فرهنگ آکسفورد، «راه‌های گوناگون زندگی فرد یا گروه» می‌داند. فرهنگ لانگ من، آن را «راه یا سبکی برای زیستن»می‌خواند. از نظر آسا برگرسبک زندگی مد یا...