ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      پرینت

    شکرگزاری

    شکرگزاری بسم الله الرحمن الرحیم منت خدای را عز و جل که  طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزیت نعمت.هرنفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برآید مفرح ذات ،پس در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبان که بر آید   ...