ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      پرینت

    فرم ها

    فرم های شرح حال و وضعیت کنونی روحی و روانی و سلامت و ثروت و در آمد و عزت نفس ! بسم الله الرحمن الرحیم فرم های شرح حال و وضعیت کنونی روحی و روانی و سلامت و ثروت و در آمد و عزت نفس ! بعد از ثبت نام در دوره چهل قدم ، دانشجویان به صفحه ای هدایت می شوند  که فرم های شرح حال و وضعیت کنونی روحی و روانی و سلامت و ثروت و در آمد و عزت نفس  در آن قرار دارد که دانشجویان...