خانه » تست شخصیت شناسی MBTI

تست شخصیت شناسی MBTI

بسم الله الرحمن الرحیم

 

تست شخصیت شناسی MBTI

 

تست mbti در مطالعات بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است و می تواند ابزاری مفیدی برای شناخت ویژگی های فردی باشد.

از این آزمون می توان برای موارد زیر استفاده نمود:

 –خودشناسی و ارتقاء توانمندی روانی

مشاوره شغلی و انتخاب شغل مناسب

مشاوره تحصیلی و انتخاب رشته

 –مشاوره خانواده و مشکلات بین فردی

مشاوره عشق و ازدواج

پژوهش ها و مطالعات علمی

 

 

تست شخصیت ام بی تی آی بر اساس الگوی ۱۶ تیپی خود افراد را دسته بندی نموده و به آن ها کمک می کند تا بتوانند ویژگی های  بارز رفتاری خود را شناسایی کنند.

 

 

ثبت نام در دوره چهل قدم -قدم دوم