خانه » فرم همکاری و استخدام در انصاف نت

فرم همکاری و استخدام در انصاف نت

بسم الله الرحمن الرحیم

 

فرم همکاری و استخدام در انصاف نت !

 

 

 

1-اولویت استخدام در انصاف نت برای دانشجویان دوره چهل قدم می باشد !

 

فرم استخدام در انصاف نت بعد از ثبت نام در دوره چهل قدم در پذروفایل شما قابل مشاهده خواهد بود!

 

2-اولویت همکاری با دوره چهل قدم برای دانشجویان دوره چهل قدم می باشد !

 

فرم همکاری با دوره چهل قدم  بعد از ثبت نام در دوره چهل قدم در پذروفایل شما قابل مشاهده خواهد بود!

 

 

 

 

ثبت نام در دوره چهل قدم -قدم دوم