خانه » تعهد نامه

تعهد نامه

بسم الله الرحمن الرحیم

 تعهد نامه !

 

فرم مخصوص تعهد !

بعد از ثبت نام یک فرم مخصوص تعهد کتبی اخلاقی  که برای بارگزاری شما آماده شده که باید آن را دانلود کنیدو پس از تایید و امضا برای ما ارسال کنید که فقط جنبه

تشویقی و تعهد مشفقانه و موکدانه برای شما دارد که باید بادقت و با انگیزه تمام و شور و شوق و انرژی و باورهای مثبت و درست  مسیر در این دوره را طی کنید.یک

نسخه ازآن  را هم در یک جای مناسبی از منزل خود نصب می کنید تا هر روز آن را ببینید و یادتان بیایید که چه تصمیمی گرفته اید و چه تعهد اخلاقی  و قولی به خودتان و

ما داده اید که باید با قدرت و صلابت و مردانه به آن عمل کنید.این تعهد بسیار مرحله مهمی است. بنویسید و باید با خودتان صادق باشید.

 

 

ثبت نام در دوره چهل قدم -قدم دوم