خانه » فرم شرح حال وضعیت سلامتی و تندرستی

فرم شرح حال وضعیت سلامتی و تندرستی

بسم الله الرحمن الرحیم

فرم شرح حال وضعیت سلامتی و تندرستی !

 

 

شرح حال وضعیت سلامتی و تندرستی !

 

بعد از ثبت نام در دوره چهل قدم ، دانشجویان به صفحه ای هدایت می شوند  که فرم های شرح حال و ضعیت کنونی روحی و روانی و سلامت و ثروت و در آمد و عزت

نفس  در آن قرار  دارد که دانشجویان باید  این فرم ها را کامل کنند.

+-فرم شرح حال وضعیت سلامتی و تندرستی

 

تندرستی

 

نمونه سوالات فرم شرح حال وضعیت سلامتی و تندرستی !

وضعیت فعلی شما

1-وضعیت سلامت روحی و جسمی و تندرستی خود را توضیح دهید.(با توضیحات کامل بنویسید)

2-تعداد دفعات مراجعه شما به پزشک چند بار در ماه است؟

3-میزان مصرف داروی شما  چقدر است؟بیشتر چه داروهایی  استفاده می کنید؟

4-بیشتر به پزشک و بیمارستان خصوصی مراجعه می کنید یا دولتی؟چقدر برای شما هزینه دارد؟

5-بیشتر درگیر چه نوع بیماری هایی هستید؟

6- نظر خانواده و دوستان شما راجع به سلامتی و تندرستی شما چیست؟

7- چقدر از زمان و وقت خود را صرف بررسی و تحقیق  راجع به بیماری ها و داروها می کنید؟

8-چه میزان دارو درکیف و یخچال و آشپزخانه و جاهای  دیگر نگهداری می کنید؟

9-آیا دفنرچه ها و نسخه های قدیمی پزشکی را نگهداری می کنید؟

10-نظر شما راجع به بیماری ها و زندگی چیست؟  آیا امکان دارد کسی بیمار نشود؟

11-به نظر شما علت بیماری ها خصوصا بیماری های جدید چیست؟

 

 

ثبت نام در دوره چهل قدم -قدم دوم