خانه » فرم شرح حال وضعیت معنویت و رابطه با خدا

فرم شرح حال وضعیت معنویت و رابطه با خدا

بسم الله الرحمن الرحیم

فرم شرح حال وضعیت معنویت و رابطه با خدا !

 

 

بعد از ثبت نام در دوره چهل قدم ، دانشجویان به صفحه ای هدایت می شوند  که فرم های شرح حال و ضعیت کنونی روحی و روانی و سلامت و ثروت و در آمد و عزت

نفس  در آن قرار دارد که دانشجویان باید  این فرم ها را کامل کنند.

+-فرم شرح حال وضعیت معنویت و ارتباط با خدا

 

 

سوالات فرم شرح حال وضعیت معنویت و رابطه با خدا !

1- به جستجوکردن و پرسیدن سوالات بنیادی و اساسی زندگی و هستی علاقه دارم.

2- همیشه احساس می‌کنم خداوند ناظر اعمال من است.

3- در برابر انجام کارهای خوب، انتظاردریافت پاداش از خداوند را دارم.

4- نیایش و راز و نیاز با خدا برایم لذت بخش است و پس از عبادت احساس آرامش می کنم.

5- در صورت احساس نا امیدی خدا را فراموش نمی‌کنم.

6- درمقابل تغییرات دنیا آسیب‌پذیر نمی‌باشم چون معتقدم دنیا درحال تغییراست و توانایی انعطاف‌پذیری را دارم.

7- مهر و محبت خدا را نسبت به خودم، چه مستقیم و چه به واسطه دیگران احساس می‌کنم.

8- در مواجهه با مشکلات علاوه برسعی و تلاش به دعا و نیایش هم می‌پردازم.

9- توانایی دوست داشتن و بخشش دیگران راجدا از جنس،نژاد و ملیت دارم.

10- ترس از خدا،یکی از مهم‌ترین دلایل من برای پرستش اوست.

11- رسیدن به سعادت وکمال را درسایه توجه به معنویات می‌دانم.

12- معنا و حکمت اعمال مذهبی را درک می‌کنم و عمل به آنها را وسیله‌ای برای رسیدن به رشد معنوی می‌دانم.

13- حس می‌کنم به لحاظ معنوی فردی تأثیرگذار بر انسان‌ها و محیط اطرافم هستم.

 

 

ثبت نام در دوره چهل قدم -قدم دوم