خانه » فرق ذهن خود آگاه و ذهن ناخود آگاه چیست؟

فرق ذهن خود آگاه و ذهن ناخود آگاه چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم

 

فرق ذهن خود آگاه و ذهن ناخود آگاه چیست؟

 

دوره چهل قدم

 

فرق ذهن خود آگاه و ذهن ناخود آگاه چیست؟

بطور فشرده و خلاصه :

ذهن ناخودآگاه تشکیل شده از دو بخش است. بخش اول شامل اعمالی مثل غذا خوردن، تپیدن قلب، نفس کشیدن، غذا دادن و تولید مثل است. این بخش

هیچ احساسی ندارد. بخش دوم شامل احساسات و عواطف است. این دو بخش مثل یک کامپیوتر بر اساس تجارب و اتفاقات، در ذهن افراد برنامه ریزی

می شوند.که باورها ،احساسات ،عادات ،ارزش  ها و واکنش ها در آن جای می گیرندذهن خودآگاه بخش سوم مغز انسان است. اینبخش معمولاً از سن

3 سالگی شروع به رشد می کند و تا حدود 20  سالگی رشد آن کامل نمی شود. که قدرتاراده،تفکر منطقی و تفکر انتقادی در آن جای می گیرد.

 

 

ذهن

 

 

در دوره چهل قدم راجع به این موضوع بطور مفصل صحبت خواهیم کرد.

 

 

ثبت نام در دوره چهل قدم -قدم دوم