خانه » تئوری آموزش قانون جذب عشق در دوره آموزش قانون جذب چیست؟

تئوری آموزش قانون جذب عشق در دوره آموزش قانون جذب چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم

 

تئوری آموزش قانون جذب عشق در دوره آموزش قانون جذب چیست؟

 

 

دوره چهل قدم

تئوری آموزش قانون جذب عشق در دوره آموزش قانون جذب چیست؟

همانطور که در درس های گذشته هم بین کردیم این مبحث یکی از اصلی ترین مباحث دوره چهل قدم است که به لطف الهی  بصورت گسترده و علمی و تحقیق و بسیار کاربردی به آن خواهیم پرداخت.

 

عشق و مودت

 

 

 

 

 

ثبت نام در دوره چهل قدم -قدم دوم