خانه » رابطه خداوند با آفرینش و قانون ها و باورهاو کائنات چیست؟

رابطه خداوند با آفرینش و قانون ها و باورهاو کائنات چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم

 

رابطه خداوند با آفرینش و قانون ها و باورهاو کائنات چیست؟

 

دوره چهل قدم

 

رابطه خداوند با آفرینش و قانون ها و باورهاو کائنات چیست؟

در دوره چهل قدم بطور گسترده و مفصل راجع به این موضوع سخن خواهیم گفت  اما برای رفع شبهه ها و روشن شدن ذهن ها  :

خیلی خلاصه و کوتاه رابطه خدا و جهان و کائنات و قوانین را اگر بخواهیم بیان کنیم به این صورت است :

جهان و کائنات و قوانین آن به منزله سیستم عاملی(هم نرم افزاری و هم سخت افزاری) هستند که توسط خداوند آفریده شدند ( به مانند انسان و فرشته )و به

فرمان خدا در خدمت انسان هستند.تمام

 

معنویت

 

 

 

 

 

ثبت نام در دوره چهل قدم -قدم دوم