خانه » به چه سوالاتی در بحث سلامتی و تندرستی در دوره چهل قدم پاسخ داده می شود؟

به چه سوالاتی در بحث سلامتی و تندرستی در دوره چهل قدم پاسخ داده می شود؟

بسم الله الرحمن الرحیم

به چه سوالاتی در بحث سلامتی و تندرستی در دوره چهل قدم پاسخ داده می شود؟

 

دوره چهل قدم

 

به چه سوالاتی در بحث سلامتی و تندرستی در دوره چهل قدم پاسخ داده می شود؟

چگونه از این بیماری رهایی پیدا کنم؟

چطور احساس خوب در خودمان ایجاد کنیم؟

آیا شما نیز از زندگی در دنیای مجازی و ارتباط مجازی جدید، از چت و پیام خسته شده اید و به دنبال ایجاد ارتباط با افراد واقعی مشخصی هستید؟

تئوری آموزش قانون جذب عشق در دوره آموزش قانون جذب چیست؟

چطور هنر ارتباطات را از طریق قانون جذب تسخیر کنیم؟

از کجا بفهمیم در حال جذب خواسته هایمان هستیم؟

آیا برای رسیدن به موفقیت های بزرگ راه میانبری هست ؟

 

تندرستی

 

 

من که باورهای درستی برای خودم ساخته ام،به شدت هم تمرین می کنم،تجسم می کنم،جملات تاکیدی را بسیار استفاده می کنم پس چرا من به خواسته هایم نمی رسم؟

چرا دیگران که بعد از من شروع به تغییر و باور سازی کرده اند خیلی سریع به خواسته هایشان رسیده اند؟

-آیا می شودهم شاد و شاداب و شادمان زندگی کنیم هم کوچکترین اتفاق نا خوشایندی برای ما رخ ندهد؟

 

 

 

ثبت نام در دوره چهل قدم -قدم دوم