خانه » دریم بورد چیست؟

دریم بورد چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم

 

دریم بورد چیست؟(تابلو کائنات-تابلو آرزوها-تجسم خلاق)

 

 

دریم بورد چیست؟(تابلو کائنات-تابلو آرزوها-تجسم خلاق)

تابلو آرزوها به تابلویی می گویند که شما روی آن عکس های اهداف و رویاهای خود را می چسبانید و با تصویر

سازی ذهنی و …. خود را به آنها نزدیک تر می کنید.زمانی که شما عکس و یا هر چیزی که مربوط به هدفتان است

را می بینید، یاد آن در ذهنتان زنده می شود و با تصویر سازی و … می توانید ایده هایی بیابید که به آن برسید.

هم چنین با این تابلو، طبق قانون جذب، شما به آن چیزی که می خواهید توجه می کنید! پس آن را جذب خواهید

کرد.همه ی افراد می توانند در اتاقشان یک تابلوی کائنات یا همان تابلوی آرزوها داشته باشند این تابلو باید در

جایی مناسبی از اتاقشان قرار بگیرد که جلوی چشم شان باشد و در روز چند دقیقه ای به آن نگاه کنند و این تابلو

کمک می کند انگیزه افراد برای رسیدن به آرزوها و اهدافشان چند برابر شود و با تلاش و پشتکار به خواسته های

خود برسند.

 

چگونه یک تابلو کائنات بسازم؟

1-شناسایی اهداف

لیستی از تمام آرزوھایی که دارید تھیه کنید.سپس آنها را به ترتیب اولویت مشخص کنید.با خود صادق باشید و ببینید که آیا واقعا به آن علاقه دارید یا صرفا برای جلب توجه دیگران می خواهید به آنها برسید.

2-وسایل ساخت تابلو کائنات را آماده کنید

شما برای ساخت تابلو کائنات معمولا به یک مقوا یا تخته، چسب و ماژیک نیاز دارید(یک مقوا یا برگه حداقل A3)

در اینترنت تصاویر مورد نظرتان را جستجو کنید. به دنبال عکس‌ھایی بگردید که رویای شما را نشان میدهد و حس

اشتیاق در شما ایجاد می‌کندعکس را به صورت رنگی چاپ کنید.

3-نام هدف خود را بنویسید

هدفی که می خواهید به آن برسید را بنویسید. نام هدف را طوری انتخاب کنید که با هر بار دیدنش، انرژی مضاعفی بگیرید.

4- تصاویر خود را بچسبانید

در نھایت، پوستر نھایی که شامل عکسھای اھداف و آرزوھایی که در زندگی دارید را در جایی قرار دهید که ھر روز بتوانید بارھا و بارھا ببینید.

5جملات انگیزشی بنویسید

برخی از افراد می گویند ما نمیدانیم چه چیزی آرزویمان است. یا این که برخی می گویند ما هیچ آرزویی نداریم و

این اشتباه است و همه ی افراد هدف ها و آرزوهایی دارند اما برخی از افراد به دلیل این که هدف ها و آرزوهایشان

را در جایی نمی نویسند که جلوی چشمشان باشد و به دلیل ننوشتن خیلی زود آرزوها و هدف هایشان را فراموش

می کنند.جملات انگیزشی ای که می نویسد، سعی کنید که کوتاه باشند. در آن ها از عبارات منفی استفاده نکنید.

طوری آنها را بنویسید که انگار به هدف خود رسیده اید و در آنها بابت رسیدنتان به هدف، خداوند را سپاس بگویید.

 

تجسم!

تجسم کردن باعث می شود بتوانید کارهایی را برای رسیدن به اهدافتان انجام دهید و باعث بالا بردن اعتماد به

نفس می شود برخی از افراد زمانی که از تجسم خلاق استفاده می کنند توقع دارند که زود به آرزوهایشان برسند و از

این که این کار انجام نمی شود زود خسته می شوند و بی خیال می شوند در حالی که باید کمی صبر داشته باشند و

دائم تمرین کنند.

برای تجسم خلاق باید اهداف واضح باشند افرادی که تجسم خلاق را باور کرده اند به راحتی به خیلی از چیزهایی که

روزی برایشان آرزو بوده رسیده اند و باید بدانید ما به چیزی تبدیل می شویم که اکثر مواقع به آن فکرمی کنیم پس

باید به شدت حواسمان باشد به چیزهایی که فکر می کنیم.

 دلایل علمی تاثیر گذاری دریم بورد!

بخشی در مغز انسان وجود دارد که نحوه‌ی عملکردش به شکلی‌ست که باعث می‌شود تابلوی آرزوھا به عنوان

ابزاری بسیار مفید و کارآمد ظاھر گردد.به این بخش از ذھن سیستم RAS گفته می‌شود. یا به اختصار

Reticular RAS سیستم بخشی از مغز است که مسئول بررسی تجربیات روزانه شماست.Activating Systemھر

تجربه را بررسی میکند تا ببیند ھررویداد چقدر منطقی به نظر می‌رسد. سیستم RAS میلیاردھا بیت اطلاعات را در

ھر لحظه پردازش می‌کند. از بین این میلیاردھا بیت اطلاعات ورودی، تنھا چند مورد جزیی از این اطلاعات را که

برای شما از اھمیت بیشتری برخوردار باشد را  انتخاب و جداسازی می‌کند.