خانه » آیا جذب ثروت و موفقیت علم است؟قانون دارد ؟که ما باید تعلیم و آموزش ببینیم ؟

آیا جذب ثروت و موفقیت علم است؟قانون دارد ؟که ما باید تعلیم و آموزش ببینیم ؟

بسم الله الرحمن الرحیم

 

آیا جذب ثروت و موفقیت علم است؟قانون دارد ؟که ما باید تعلیم و آموزش ببینیم ؟

 

دوره چهل قدم

 

-آیا قانون جذب واقعیت دارد؟

به دست آوردن ثروت و کسب درآمدهای بالا آیا  مهارت است؟علم است؟قابل یادگیری است؟

یا به عواملی خارج از کنترل ما بستگی دارد؟

آیا به دست آوردن ثروت و سلامتی و موفقیت قانون دارد؟

آیا ما احتیاج به استاد در این زمینه ها داریم؟

آیا نعمت های و ثروت های خداوند محدود است که اگر به بعضی برسد به دیگران نمی رسد؟

آیا ما هم می توانیم افراد و کارآفرین های مثل بیل گیتس،جف بروس،وارن بافت،زاکربرگ، و بشویم؟یا آنها دارای امکانات و شرایط

ویژه و خاص بودند که توانستند موفق شوند؟

آیا کسب موفقیت و بدست آوردن ثروت و… مربوط به یک سن خاصی است؟

آیا زنها و دختران هم می توانند درهمه این جنبه ها(ثروت-سلامتی-رابطه و عشق و مودت ومعنویت-رشد فردی و خواسته های

خاص …) موفق بشوند و به تمام خواسته های خود برسند؟

آیا انسان قادر به تعیین سرنوشت خود است؟

آیا انسان قادر به تغییر سرنوشت خویش است؟

 

ثروت

 

خدا تا چه میزان از پول و ثروت و شادی و لذت از زندگانی مادی این دنیایی را برای ما در نظر گرفته است؟

اگر قرار است من قادر به تعیین و تغییر شرایط دلخواه برای زندگی دنیوی و اخروی خودم نباشم ،پس فلسفه آفرینش و اختیار و خلیفه الهی من چه می شود؟

کجای کار ما اشتباه است که به خواسته هایمان نمی رسیم؟

آیا به راستی دستهای مرموزی در کار است که ما ثروتمند نشویم؟و در فقر و تنگدستی زندگی کنیم؟

آیا به اطلاعات و دانش و آگاهی هایی و کتبی که از اساتید و نویسندهای غربی و شرقی به ما می رسد می شود اعتماد کرد؟

آیا می شود همزمان تمامی نعمت ها را داشته باشیم؟

هم ثروتمند زندگی کنیم هم در سلامت کامل؟

 

ثروت

 

قانون حال خوب مساویست با اتفاق های خوب واقعیت دارد؟به چه صورت است؟

من که باورهای درستی برای خودم ساخته ام،به شدت هم تمرین می کنم،تجسم می کنم،جملات تاکیدی را بسیار استفاده می کنم پس چرا من به خواسته هایم نمی رسم؟

چرا دیگران که بعد از من شروع به تغییر و باور سازی کرده اند خیلی سریع به خواسته هایشان رسیده اند؟

چرا من در بعضی جنبه ها خیلی سریع جواب می گیرم اما راجع به بعضی جنبه ها مثل جذب ثروت به خواسته هایم نمی رسم؟ یا خیلی نشانه های ضعیف و کوچک می بینم؟

قدرت باورهای مثبت بیشتر است یا قدرت باورهای منفی؟

 

 در دوره چهل قدم بطور مفصل و ویژه به این موضوع خواهیم پرداخت.

 

ثبت نام در دوره چهل قدم -قدم دوم