خانه » متن تعهد نامه اخلاقی

متن تعهد نامه اخلاقی

بسم الله الرحمن الرحیم

متن تعهد نامه اخلاقی !

 

 

 

 کل متن متن تعهد نامه اخلاقی بعد از ثبت نام  بارگزاری می شود!

 

 قسمتی از متن تعهد نامه :

من روح  پاک خدا هستم !

من به عنوان دانشجوی دوره چهل قدم تعهد  می دهم :

1-که به خدای قادر متعال ایمان و  باور داشته باشم و خدا را حامی و  هادی و راهنما ی خود بدانم  و فقط خداوند بزرگ و مهربان  را 

بعنوان تنها رب خود قبول دارم.که فقط او تنها رب من است که هر آنچه در فکر من است را تحقق می بخشد.و تنها مدیر و تصمیم

گیرنده جهان است. و تنها عامل اتفاق افتادن همه اتفاق هاست.

2-که به خودم و توانمندیهایی که خداوند در نهاد و ذات من قرار داده است ایمان و باور داشته باشم و  خود را لایق مقام خلیفه الهی 

خدا می دانم و تمام سعیم را می کنم که جاشین شایسته ای برای خدا در زمین  و حیات دنیوی  خود باشم.

3-که همواره و در هر شرایطی تمام تمرکز و انرژی و و قت خود را صرف  پیشرفت و تعالی و بهبود زندگی مادی و معنوی خود کنم.

4-که تمام مشکلات ،گرفتاری ها ،اشتباهات و کمبودهای گذشته خود را فراموش کنم و فقط از آنها  برای تجربه گرفتن  و ایجاد انگیزه

استفاده کنم و تمام تمرکز و انرژی و زمان در گذر زندگی خود  در حال بگذارم  و سعی کنم هر روز یک قدم به جلو بردارم .

5-که از تنبلی ،سستی،نا امیدی ،استرس و اضطراب  و ترس های خود دست بکشم  که اینها وسوسه و ابزار شیطان هستند و به حول

و قوه الهی  و امید وارانه  حرکت  کنم و با  تلاش و و پشتکار و تمرین و تکرار آموزش ها و تمرین های دوره چهل قدم ،هر روز یک

قدم به خواسته ها و آرزوهای خودم نزدیک تر شوم.

6-که متهد می شوم که از این لحظه به بعد در همه جا  فقط راجع به زیبائی ها  و ثروت و سلامتی و شادی حرف بزنم و تمرکز خودم را

بر زیبائی ها و نکات مثبت  متمرکز کنم.

و…

 

ثبت نام در دوره چهل قدم :