خانه » به چه سوالاتی در بحث شکر گزاری و سپاسگزاری در دوره چهل قدم پاسخ داده می شود؟

به چه سوالاتی در بحث شکر گزاری و سپاسگزاری در دوره چهل قدم پاسخ داده می شود؟

بسم الله الرحمن الرحیم

 

به چه سوالاتی در بحث شکر گزاری و سپاسگزاری در دوره چهل قدم پاسخ داده می شود؟

 

دوره چهل قدم

 

به چه سوالاتی در بحث شکر گزاری و سپاسگزاری در دوره چهل قدم پاسخ داده می شود؟

منت خدای را عز و جل که  طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزیت نعمت.هرنفسی که فرو می رود ممد حیات است و

چون برآید مفرح ذات ،پس در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبان که بر آید    کز عهده

شکرش به در آید     بنده همان به که ز تقصیر خویش     عذر به درگاه خدای آورد    ور نه سزاوار خداوندیش    کس نتواند که شمار

آورد.   (سعدی علیه الرحمه)  

شکر گذاری وتشکر و سپاسگزاری چقدر در سرنوشت دنیا و آخرت ما تاثیر گزار است؟

چیکار کنیم که انسان شاکری باشیم؟

آیا واقعا شکر گزاری و سپاسگزاری اینقدر که می گویند در جذب و کسب نعمت ها و ثروت های دنیوی و اخروی ما موثر است؟

چرا خداوند به دست آوردن نعمت ها و ثروت های بیشتر و بزگتر را منوط به شپاسگزار بودن و شکر گذاری نعمتهای قبلی و فعلی که

به ما داده است موکول کرده است؟

اینکه خداوند می گوید ((و اذ تاذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم))سوره مبارکه ابراهیم آیه7 هرچه شما بیشتر شکر گزاری کنید من هم

بیشتر به شما می دهم درست است؟

-واینکه خود شما را ، وظرفیت درونی و باطنی شما را زیاد می کنم برای دریافت نعمت ها و ثروت های بیشتر و بزرگتر، هم درست

است؟

بنده همان به که زتقصیر خویش‏    عذر به درگاه خدای آورد ورنه سزاوار خداوندیش‏   کس نتواند که بجا آورد.

معنی صحیح قناعت و راضی بودن به داشته های خود به چه معناست؟

آیا خداوند هم پارتی بازی می کند که می گوید ((وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ))که به هرکسی دوست داشته باشه بدون حساب رزق

و روزی می دهد؟

آیا ما با عمل به دستورات خداوند و قرآن و دین می توانیم هم دنیا راداشته باشیم هم آخرت را؟

آیا می شود همزمان تمامی نعمت ها را داشته باشیم؟

هم ثروتمند زندگی کنیم هم در سلامت کامل؟

 

معنویت

 

هم دنیا را داشته باشیم هم آخرت و بهشت و هم نشینی خدا و فرشتگان را؟

 –هم شاد و شاداب و شادمان زندگی کنیم هم کوچکترین اتفاق نا خوشایندی برای ما رخ ندهد؟

هم در این دنیا با خوبی و خوشی و شادی و آرامش و آسایش زندگی کنیم هم در جهان آخرت؟

قانون حال خوب مساویست با اتفاق های خوب واقعیت دارد؟به چه صورت است؟

چطور با این همه مشکل و نداری و فقر و تنگدستی حال خود را خوب نگه داریم؟

چطور با این بیماری و بدهی و قسط و وام و بی پولی حال خود را خوب نگه داریم؟

چطور با افزایش قیمت ها و اجاره بها و تلفن بانک به ضامن ها بتوانیم حال خوب داشته باشیم؟

آیا واقعا با این شرایط می شود حس و حال خوب داشت تا اتفاقات خوب و عالی برای ما رخ بدهد؟

چه دستورات و قوانین و تمرین هایی در این زمینه وجو د دارد؟

آیا واقعا خداوند همیشه در کنار من است؟

 

 

ثبت نام در دوره چهل قدم -قدم دوم