خانه » چرا باید تعهد نامه را امضاء کنیم؟

چرا باید تعهد نامه را امضاء کنیم؟

بسم الله الرحمن الرحیم

چرا باید تعهد نامه را امضاء کنیم؟

چرا باید تعهد نامه را امضاء کنیم؟

بعد از ثبت نام یک فرم مخصوص تعهد کتبی اخلاقی  که برای بارگزاری شما آماده شده که باید آن را دانلود کنید

و پس از تایید و امضا برای ما ارسال کنید که فقط جنبه تشویقی و تعهد مشفقانه و موکدانه برای شما دارد که باید با دقت و با انگیزه تمام و شور و شوق و انرژی و باورهای مثبت و درست  مسیر در این دوره را طی کنید.یک نسخه از آن  را هم در یک جای مناسبی از منزل خود نصب می کنید تا هر روز آن را ببینید و یادتان بیایید که چه تصمیمی گرفته اید و چه تعهد  اخلاقی  و قولی به خودتان و ما داده اید که باید با قدرت و صلابت و و مردانه به آن عمل کنید.این تعهد بسیار مرحله مهمی است. بنویسید و باید با خودتان صادق باشید.

 قسمتی از متن تعهد نامه :

من روح  پاک خدا هستم !

من به عنوان دانشجوی دوره چهل قدم تعهد  می دهم :

1-که به خدای قادر متعال ایمان و  باور داشته باشم و خدا را حامی و  هادی و راهنما ی خود بدانم  و فقط خداوند بزرگ و مهربان  را  بعنوان تنها رب خود قبول دارم.که فقط او تنها رب من است که هر آنچه در فکر من است را تحقق می بخشد.و تنها مدیر و تصمیم گیرنده جهان است. و تنها عامل اتفاق افتادن همه اتفاق هاست.

2-که به خودم و توانمندیهایی که خداوند در نهاد و ذات من قرار داده است ایمان و باور داشته باشم و  خود را لایق مقام خلیفه الهی  خدا می دانم و تمام سعیم را می کنم که جانشین شایسته ای برای خدا در زمین  و حیات دنیوی  خود باشم.

3-که همواره و در هر شرایطی تمام تمرکز و انرژی و و قت خود را صرف  پیشرفت و تعالی و بهبود زندگی مادی و معنوی خود کنم.

4-که تمام مشکلات ،گرفتاری ها ،اشتباهات و کمبودهای گذشته خود را فراموش کنم و فقط از آنها  برای تجربه گرفتن  و ایجاد انگیزه استفاده کنم و تمام تمرکز و انرژی و زمان در گذر زندگی خود  در حال بگذارم  و سعی کنم هر روز یک قدم به جلو بردارم .

5-که از تنبلی ،سستی،نا امیدی ،استرس و اضطراب  و ترس های خود دست بکشم  که اینها وسوسه و ابزار شیطان هستند و به حول  و قوه الهی  و امید وارانه  حرکت  کنم و با  تلاش و پشتکار و تمرین و تکرار آموزش ها و تمرین های دوره چهل قدم ،هر روز یک قدم به خواسته ها و آرزوهای خودم نزدیک تر شوم.

6-که متهد می شوم که از این لحظه به بعد در همه جا  فقط راجع به زیبائی ها  و ثروت و سلامتی و شادی حرف بزنم و تمرکز خودم را  بر زیبائی ها و نکات مثبت  متمرکز کنم.

و…